Skip links

NY LANGRENNSTRASÈ RUNDT STOREVANN

Noe av det vi kan berette om allerede, er at det er god fremgang på den nye langrennstrasèen rundt Storevann.  For de som er litt kjent på Eikerapen, er Storevann det største av de to vannene man treffer når man tar turen opp fra Alpinsenteret til langrennsløypene oppe på fjellet.  Har dere gått blå løype, har dere tatt over en bro i begynnelsen av Storevann, for å havne oppe i «krysset» på Storeslåtta, hvor blå løype som er en rundløype, deler seg.

Den nye trasèen går ikke over broen, men fortsetter rett frem på østsiden av Storevann, runder helt inne i nordenden av Storevann og kommer tilbake ikke langt unna det nevnte krysset på Storeslåtta.

Hyttefolk og andre dugnadsfolk har de siste helgene ryddet skogen langs trasèen, og forhåpentligvis er den nye trasèen klappet og klar før snøen kommer.  Slik at det blir en topp ny trasè som kan preppes ved hjelp av Alpinsenterets store spormaskin.