Skip links

Hovedtrekket åpner i dag

Det har vært jobbet bra på morgenen i dag med å samle snø slik ar vi kan få åpnet hovedbakken og. Ca. 400 meter av bakken vil bli åpen fra klokken 10. Dermed regner vi også med at denne delen av bakken vil være åpen gjennom helgen . Familiebakken blir også åpen gjennom helgen.